dela mera

Krypterad fildelning

När man nämner ordet fildelning tänker nog de flesta på den illegala fildelningen av bland annat musik och film men bara genom att skicka en bild till en vän så ägnar vi oss åt någon form av fildelning. Eftersom det blir alltmer vanligt att hackare kommer åt ens personliga information är det därför viktigt att skydda sig.

Hur krypterar man sin fildelning?

Ett sätt att skydda sig är genom krypterad fildelning. Det finns några torrentprogram där man kan kryptera sin fildelning, uTorrent och OneSwarm är två exempel på sådana. Krypterar man sin fildelning kommer man försvåra för utomstående, som till exempel hackers, att se vad det är man fildelar. Men för att fildelningen ska vara så säker som det går så behöver båda datorerna har krypterade anslutningar. Annars kan det finnas luckor som utomstående kan komma in igenom.

Viktigt att skydda datorn med

Rent generellt är det viktigt att man skyddar sig så bra som det bara går när man är ute på nätet. Även om man krypterar filerna man delar finns det fortfarande en risk att utomstående får tillgång till dem om man inte skyddar datorn ordentligt. Det är till exempel rekommenderat att installera ett virusprogram och en brandvägg på datorn.

Skyddad anslutning och dator är viktigt!

När man är ute på internet finns det alltid risk att anda kommer åt ens dator och filer. Men man kan förebygga detta genom att bland annat installera program som stoppar virus och otillåtna anslutningar till datorn. Ska man delar filer med sina vänner kan man göra detta genom fildelning och även där är det bra om all datorerna som filerna ska delas mellan har krypterat använder rätt programvaror för att kryptera sin fildelning.

musiclessons