Att dela filer anonymt är något som har nämnts ofta på tv och i andra medier på sistone. Men vad finns det för nackdelar och fördelar med att dela filer anonymt och vilket moraliskt ansvar har den som fildelar? Vissa menar att anonymiteten är ett skydd för den enskildes integritet medan andra menar på att anonym fildelning skapar möjligheter för kriminella att utöva sin brottsliga verksamhet utan risk för att kunna lagföras. Ett exempel på de som kan utnyttja anonymiteten är pedofiler.

Stöld av egendom

Att fildela anonymt möjliggör och underlättar bland annat illegal spridning av upphovsskyddat material som är stöld i lagens mening utan risk för rättsliga påföljder. Detta skapar ett problem för dem som lever på att skapa musik, bilder, filmer, böcker och annat upphovsskyddat material som lätt kan delas på nätet gratis för vem som helst. Skulle du vilja att någon tar något som du har lagt kanske 100-tals timmar på att skapa utan att fråga dig om lov först? Är inte det stöld och borde det inte straffas?

Ett rättssäkert samhälle

En viktig del i ett rättssäkert samhälle är att alla som bor i ett land lyder under de lagar som gäller i det landet. Om vissa personer tillåts att begå kriminella handlingar utan rättslig påföljd, undergräver inte det rättsstaten? Jag tycker det och anser därför att det är viktigt att de som har upphovsrätten också får betalt när andra använder deras materiella egendom.

Många risker med anonym fildelning

All användning utav materiell egendom som är upphovsrättsskyddad är olaglig och ska lagföras. Därför är det dumt att skapa förutsättningar för anonym fildelning i en rättsstat. Anonymiteten omöjliggör lagföring och skapar en möjlighet för vem som helst att bryta mot lagen utan rättslig påföljd. Denna anonymitet innebär även att pedofiler lätt kan dela material mellan varandra utan risk för att lagföras vilket är helt absurt.